Home > Games > Arcade > รายละเอียด ฮันเตอร์ป่า - Wild Hunter 3D
Android Market
 • Download ฮันเตอร์ป่า - Wild Hunter 3D

  ฮันเตอร์ป่า - Wild Hunter 3D

  10000K+ 

  ฟรี
  Android Market
ฮันเตอร์ป่า - Wild Hunter 3D
ฮันเตอร์ป่า - Wild Hunter 3D
ฮันเตอร์ป่า - Wild Hunter 3D
ฮันเตอร์ป่า - Wild Hunter 3D
ฮันเตอร์ป่า - Wild Hunter 3D

คำอธิบาย ฮันเตอร์ป่า - Wild Hunter 3D

ฮันเตอร์ป่าเป็นหน้าจอเกมล่าสัตว์เหมือนจริงมากที่สุดใน GooglePlay เดินทางไปทั่วโลกเพื่อติดตามวัตถุประสงค์ของภารกิจของคุณ ฆ่าสัตว์หลากหลายที่แท้จริงในการแลกเปลี่ยนสำหรับเงินรางวัลของคุณ ในเกมมีม้าลายกวางละมั่งแม้กระซอรัสเร็กซ์และเรซัวร์ที่หนีออกมาจกห้องปฏิบัติการ ภารกิจสำเร็จทุกอย่าง คุณจะได้เติบโตจากฮันเตอร์เด็กฝึกงานเปลี่ยนเป็นฮันเตอร์ในตำนาน ด้วยเงินรางวัลปรับแต่งอัพเกรดปืนของคุณ ไม่ว่าจะเป็นสายตาปากกระบอกปืนบาร์เรลหรือคลิปก็ได้สามารถปรับตามความคิดของคุณ

ฉากการล่าสัตว์ที่ละเอียดอ่อนและประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นในฮันเตอร์ป่ารอคุณอยู่นักล่าตำนานจะเกิดขึ้น

ลักษณะพิเษศ
มีสัตว์ที่แตกต่างกันนับสิบอย่างและฉากส่วนต่างๆของโลก
ประเภทงานมีแบบการดักยิงระยะทางและการไล่ล่าในรถยนต์ต่างๆ
การกำหนดเป้าหมายเฉพาะส่วนของสัตว์ยิงร้ายแรง
คุณจะได้เลือกอาวุธเย็นหลากหลายในเกม

---

Aim and Shoot! Wild Hunter offers you the unique game-play that you can hunt wild animals not only on foot but also on a fast moving vehicle!

Wild Hunter lets you hunt the biggest and most dangerous animals in the world. With access to powerful guns you will rely on your marksman skills to kill and trap animals including Zebras, Bears, Cheetahs, Elephants, Lions and even dinosaurs escaped from parks. Moreover, chasing your targets on a moving truck makes the game even more challenging. Do you have what it takes to become a hunting legend?

Game Features:
- Over 200 immersive hunting missions to complete
- Realistic 3D graphics and awesome sound effects
- Dozens of real world weapons and upgrades
อีก

ข้อมูล ฮันเตอร์ป่า - Wild Hunter 3D APK

 • com.julian.wildhunter
 • 1.0.6
 • Android 2.2 หรือสูงกว่า
 • Arcade
ดาวน์โหลด แบ่งปันโดย